Edebiyat Sözlüğü

Terci-i bend Nedir, Özellikleri, Ne Demektir

Terci-i bend

Terci-i bend, kafiyeleri gazel biçiminde düzenlenmiş “hane” adı verilen 5-10 beyitlik şiir parçalarının (genellikle 5-12 hane) “vasıta” denen ve sürekli yinelenen bir beyit ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimidir.

Bent sayısı ve bentlerdeki beyit sayısı bakımından terkib-i bentle aynıdır ve beyitler terkib-i bent gibi uyaklanır. Terci-i bentte bentleri birbirine bağlayan vasıta beyiti her bentten sonra aynen tekrarlanır.

Terci-i bentte vasıta beyiti aynen tekrarlandığı için konular arasında uyum olmak zorundadır. Dolayısıyla terci-i bentte konu bütünlüğü vardır. Vasıtadan önceki bendlerin herbirine bendhâne adı verilir.

Vasıta beyitinin uyaklanışı ise farklıdır.

İlgili Makaleler