Beşir Ağa Kütüphanesi Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

0
46

Beşir Ağa Kütüphanesi,Dârüssaâde ağası Hacı Beşir Ağa tarafından İstanbul Cağaloğlu’ndaki külliyesinde 1745 yılında kurulan kütüphane.

Beşir Ağa’nın kurduğu kütüphaneler arasında en zengin koleksiyona sahip ola­nıdır. Kütüphane odası caminin bitişiğin­de olup kapısı camiye açılmaktadır. Receb 1158[2] tarihli vakfiye­sine göre bu kütüphanede dört hâfız-ı kütüb ve bir mücellit görev yapmaktay­dı. Üçüncü hâfız-ı kütüb ayrıca kütüpha­nenin kapıcılığıyla da görevlendirilmişti.

Kütüphane, kuruluşundan bir süre son­ra tesbit edilemeyen bir tarihte, hâfız-ı Beşir Ağa Camii ile bitişiğindeki kütüpham Cağaloğlu / İstanbul kütüblerinin vakfiyedeki şartlara aykırı olarak beş günlüğüne bazı kitapların kü­tüphane dışına çıkmasına izin verdikle­rinin ve bunun sonucu olarak da bir kı­sım kitapların kaybolduğunun tesbit edil­mesi üzerine gerekli düzenlemeleri ya­pabilmek gayesiyle bir süre kapatılmıştı. Rebîülevvel 1198’de yapılan sayımda otuz sekiz kitabın kaybolduğu anlaşılmış, geri kalan 676 kitap hâfız-i kütüblere teslim edilip gerekli tedbirler alındıktan sonra kütüphane tekrar hiz­mete açılmıştır.

Kuruluşundan sonra yapılan bazı ba­ğışlarla koleksiyonu zenginleşen Beşir Ağa Kütüphanesi bugün Süleymaniye Kütüphanesî’nde Beşir Ağa adıyla ayrı bir bölüm olarak muhafaza edilmektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi