Tarih

Saba Melikesi Belkıs Kimdir, Nedir, Kur’an’da Saba Melikesi Belkıs

Sebâ Melikesi

İsmi Belkıs’tır. Hz. Süleyman devrinde yaşayan ve Sebâ bölgesine hakim olan bir kadındır. Güneşe taparken, daha sonra, Hz. Süleyman’ın yanına gelmiş, ona ve getirdiği dine inanmıştır. Hâdise, Kur’ân’da şöyle anlatılır: “Derken, biraz sonra hüd-hüd geldi, Ve: Senin muttali olmadığın bir şeye vakıf oldum. Sana Sebâ memleketinden doğru haber getirdim. Orada bir kadının onlara hükümdarlık ettiğini gördüm. Kendisine her şey verilmiştir ve onun muhteşem bir tahtı da var. Onu ve kavmini Allah’ı bırakıp güneşe secde ederlerken buldum. Şeytan onların amellerini süslemiş de onları doğru yoldan saptırmış. Onlar hidayete ermezler (Neml suresi 27/22-24. ayetler). Bunun üzerine, Hz. Süleyman, ona bir mektup gönderir. Melike, mektuba karşılık olarak, hediyelerle beraber elçiler gönderir. Hz. Süleyman, onların yardımına ihtiyacı olmadığını belirtir ve cinlerden bir ifrit vasıtasıyla, Melike’nin tahtını getirtir. Daha sonra, Hz. Süleyman’ın yanına gelen Sebâ Melikesi onun dinini kabul eder (Neml suresi 27/27-44. ayetler). Süleyman Peygamberle Sebâ Melikesi’nin karşılaşmaları Tevrat’ta da zikredilir (I. Krallar 10/1,4,13. II. Tarihler 9/1-2,9,12).