Zincirli Camii (Tarihi Eserler)

Tarihi-eserler-3/zincirli_camii Zincirli Camii

Ulus’ta Anafartalar Caddesi’nde bulunan cami, taş kaideli, tuğla gövdeli, üzeri kiremit çatılı bir yapıdır.

Zincirli Camii’nin yapım kitabesi ve vakfiyesi yok. Ancak, kayıtlara göre; Şeyhülislam Mehmed Emin Ankaravi (ö.1689), satın aldığı Hasan Paşa Hamamı’nı yıktırarak, yerine bu camii 1685/1687 de inşa ettirmiş.

Bütün iç ahşap süslemeleri de ünlü Nakkaş Mustafa tarafından yapılmış. Avlusunda bulunan iki katlı ahşap medrese 1912 de yıktırılarak yerine dükkanlar ve öğrenci barınakları yaptırılmış.

Bu eser, (1879/1880) de Ankara Valisi Hurşid Paşa tarafından, 1937 de Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarım çalışmalarına alınmıştır.