Bernard Lamy Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

30

LAMY, Bernard (1640-1715)

Fransız, filozof ve tanrıbilimci. Tan-rıbilim sorunlarına Descartesçı yöntemle çözüm aramıştır.

Le Mans’da doğdu, 29 Ocak 1715’te Rouen’da öldü. Önce din öğrenimi gördü, sonra Paris’e giderek felsefe ve tanrıbilim okudu. Tannbilim ve felsefe sorunlarının çözümünde Descartesçı yönteme bağlı, kapsamlı çalışmalarıyla ilgi çekince 1674’te College d’Anjou’da felsefe ve tannbilim okutmakla görevlendirildi. Bir süre Angers’de felsefe profesörü oldu.

Lamy’in tanrıbilim konusundaki düşünceleri Aristoteles felsefesine bağlanan Descartesçi görüşü, din bakımından, sakıncalı bulan çevrelere karşı birer eleştiri niteliği taşır. Bu nedenle kilisenin görüşünü benimseyen Gezimciler onu ağır suçlamalara uğratmış, sık sık sürülmesine yol açmıştır. Onun matematik, tanrıbilim, felsefe ve kilise tarihi konularını içeren çalışmaları, sonraları, birer kaynak niteliği kazanmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Nouvelles reflexions sur l’artpoeti-que, 1668, (“Şiir Sanatı Konusunda Yeni Düşünceler”); Entretiens sur les sciences, 1684, (“Bilimlere Giriş”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi