Ana Sayfa Tarih Tarihi Eserler Aziziye Camii -Dobruca- Tarihi, Mimari, Özellikleri,Hakkında Bilgi

Aziziye Camii -Dobruca- Tarihi, Mimari, Özellikleri,Hakkında Bilgi

0

Aziziye Camii, Kuzey Romanya’da Dobruca’nın Tulça (Tulcea) kasabasında XIX. yüzyıla ait bir cami.

Adından ve mimarisinden de anlaşıl­dığı gibi Sultan Abdülaziz’in saltanat yıl­larında {1861 -1876) yaptırılmıştır. Tulça’da bugün hâlâ müslüman cemaat bu­lunduğundan cami de ibadete açıktır. Yapıldığı yıllarda Osmanlı Türk mimarisine hâkim olan ve Tanzimat üslûbu olarak adlandırılan mimari tarzında inşa edil­miştir. Oldukça büyük ölçüde bir bina olan caminin mimari bakımından bir özelliği olmadığı gibi herhangi bir süs­lemesi de yoktur. Her bir kenarı dıştan 20 m. kadar uzunlukta bir kare biçimin­de olan binanın üstü kiremit örtülü ah­şap bir çatı ile kapatılmıştır. Esas cüm­le kapısından başka iki yanlarda da bi­rer kapısı bulunmakta, iki sıra halin­de dizilmiş birçok pencere içeriyi aydın­latmaktadır. Caminin son cemaat yeri yoktur. Sağ duvarına bitişik ince, uzun bir minaresi vardır. İçeride ahşap direk­lere dayanan ve iç mekânı U biçiminde dolaşan ahşap bir mahfili bulunmakta­dır. Tavan basit ahşap pasalı tavandır. Mihrap ve minber ise son derecede sa­dedir. 1966’da gördüğümüzde Aziziye Camii’nin içi temiz ve halıları döşeli ol­makla beraber camlan kırıktı. Aradan geçen on yıl içinde cami tamir görmüş olmalı ki 1976’da E. H. Ayverdi bu ese­ri gayet iyi durumda bulduğunu belirt­mektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi