Ateşten Gömlek Romanının Kısa, Kısaca Özeti, Hakkında Bilgi

Yunan ordusunun İzmir’i işgali sırasında eşi ve çocuğu şehit edilen Ayşe, bir İtalyan ailenin yardımıyle İstanbul’a gider; Yunan işgaline Karşı düzenlenen Sultanahmet Mitingi’ne katılır. Bağımsızlığa inanmış genç subaylar Ayşe’ye İzmir’in Kızı unvanını verir ve İzmir’i almak için onun önünde and içerler. Ayşe halazadesi olan Peyami ve onun silâh arkadaşlarından binbaşı İhsan ile birlikte Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere Anadolu’ya geçer; yaralı askerlerin bakım gördüğü hastahanelerde hastabakıcılık yapar. Peyami ile İhsan, içten içe Ayşe’yi sevmektedirler. Bu çatışmalı sevgi, savaşın yıpratıcı etkileriyle birleşerek bir ateşten gömlek niteliği kazanmıştır.

Anası ve babası şehit edilen köylü kızı Kezban da ihsan’ı sever, bu yüzden Ayşe’yi kıskanmağa başlar. Kezban’a ise Mehmet Çavuş, temiz bir sevgiyle bağlıdır.

Peyami, Ayşe’ye duygularını açamamış; Ayşe ise İhsan’a, İzmir’e girildikten sonra kendisiyle evlenmek için söz vermiştir,

Ayşe ile İhsan cephede ölür; bacaklarından ve başından yaralanan Peyami de Cebeci Hastahanesi’nde can verir.

Yapılan araştırmada Ayşe’nin Peyami tarafından anlatılan ve romanın Konusunu meydana getiren serüveninin kafasındaki kurşun yarası yüzünden Peyami’nin düşüncesinde doğmuş buhranlı bir tasarlama olduğu anlaşılır.