Assisi’li Francesco Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

1209’dan sonra İsa’nın ve havarilerinin yolundan yürüyen Franciscus, yoksulluk içinde yaşadı. Türlü kiliseleri onardı. Doğayı Tanrı’nın bir yansıması olarak gördü. Bu nedenle her türlü varlığı kardeş tanıdı, izleyicileriyle birlikte 1209’da Papa III. Innocentius’a giderek tarikatının tüzüğünü sözlü olarak onaylattı. 1212’de Assisi’li Azize Clara’nın başkanlığında bir kadınlar tarikatı kurdu. 1221’de de Penance’de üçüncü bir tarikat kurdu. Franciscus’un izini süren bu üç tarikat, 29 Kasım 1223’te Papa III. Honorius tarafından onaylandı. Aynı yıl, Aziz Dominicus ile dost oldu. Bu nedenle Dominiken Tarikatı ile iyi ilişkiler kurdu.

1219’da Haçlılar ile birlikte Mısır’a giden Franciscus, burada Sultan El-Melikü’l Kâmil’i etkiledi ve Kutsal Topraklar’a gitmek için özel izin aldı. Ancak, İtalya’da tarikat içinde baş gösteren sorunlar nedeniyle Assisi’ye döndü. Bir süre sonra, yerine ilk izleyicilerinden Pietro Cattani’yi başrahip atayarak, vaizliğe döndü, 1224’te Alvernia Dağı’nda bir melek gördükten sonra Isa’nın çarmıha gerildiğinde aldığı yaraların benzerlerinin kendi gövdesinde belirdiği, ölümünden sonra da silinmediği söylenir. Yaşamının son yıllarında görme yetisini yitirmiştir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi