Arthur Liebert Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

32

LIEBERT, Arthur (1878-1946)

Alman, filozof. Felsefe tarihi alanında önemli katkıları olmuştur.

10    Kasım 1878’de Berlin’de doğdu, 5 Kasım 1946’da aynı kentte öldü. Ortaöğrenimini bitirdikten sonra Berlin Universitesi’nde felsefe okudu. 1910-1933 arasında Kant-Gesellschaft (Kant Derneği) başkanı oldu. 1928-1933 arası Berlin, 1934-1939 döneminde Belgrad, 1939-1946 yıllarında da Birmingham ve gene Berlin üniversitelerinde felsefe profesörü olarak görev aldı.

Liebert Yeni-Kantçı öğretiyi benimsemekle birlikte, daha çok, felsefe tarihi alanında çalıştı. Pico Della Mirandola, Fichte, Strindberg, Goethe, Kant ve Dilthey üzerinde sürdürdüğü geniş kapsamlı incelemeleriyle ilgi çekti. Çalışma alanının ikinci bölümünü değer sorunu, tarih felsefesi, bilgi kuramı ve metafizik oluşturur. Ele aldığı sorunların çözümünde, onlarla ilgili tarihsel gelişmeden yola çıkarak, bireşimci ve karşılaştırmalı bir yöntem uygulamıştır.

Liebert için önemli olan, felsefe sorunlarına tarih boyunca aranan çözüm ve bu çözümün doğurduğu yeni sonuçlardır. Özellikle bilgi kuramının gelişmesinde diyalektik yöntemin önemini vurgulamış, maddeci tarih anlayışının doğuşunu sağlayan toplumsal ilişkileri açıklamaya çalışmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Das Problem der Geltung, 1914, (‘‘Değer Sorunu”); Der Geltungswert der Metaphysik, 1915, (“Metafiziğin Değer Bakımından Geçerliliği”); Geist und Welt der Dialektik, 1929, (“Tin ve Diyalektik Evren”); Materialistiscbe Geschichtsphilosophie, 1931, (“Maddeci Tarih Felsefesi”); Erkenntnistheorie, 1932, (“Bilgi Kuramı”); Der universale Humanismus, 1946, (“Evrensel Hümanizm”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi