Edebiyat Sözlüğü

Ara Söz Ara Cümle Nedir Örnekleri, Cümleleri

Ara Söz

Asıl konudan olmayıp, dolayısıyla arada söylenen veya yazılan söz. Eski nesir yazılarda böyle parçalar istidrat başlığıyla yazılır ve bitiş yeri işaret olunurdu. Sonraları buna lüzum görülmeden yazılmaya başlanmış, yalnız “Sadede gelelim” sözüyle tekrar konuya dönüldüğü anlaşılmıştır. Bir yazıda bunun birkaç kere olması, yazının bütünlüğünü bozar. Elden geldiği kadar, katılacak böyle bir fikri asıl yazı ile kaynaştırmak daha uygun olur. Sonraları bu ara sözler, parantez arasında yazılmaya başlanmıştır.

2. Kaynak

Ara cümle (ara tümce, ara söz, aradeyi)/’ (Dil, Fr. phrase du paranthèse). Birleşik veya yalın cümlelerde, anlamı biraz daha belirlemek, cümleye daha açık bir anlam kazandırmak için araya giren cümle.

Örnekler:

  • “Herkes onu, bunu sen de biliyorsun, çok seviyor”
  • “Köye, öyle umuyorum, akşama doğru varırız”

 

İlgili Makaleler