Kemalettin Kamu Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği

Kemâlettin Kâmu. Şâir ve siyâset adamı. (15 Eylül 1901’de Bayburt’ta doğdu, 6 Mart 1948’de Ankara‘da öldü.

Aslen Erzurum’ludur. babası Küçükzâde Osman Nûri Efendi’nin Bayburt’taki görevi sırasında doğdu. İlk tahsilini özel hocalardan ders alarak yaptı. Arabça öğrendi. Daha sonra Erzurum Rüşdiyesine girdi (1910). 1911’de babası Refâhiye’ye atanınca, Rüşdiyeyi burada bitirdi. On beş yaşlarında babasını kaybetti. I. Dünya Savaşı’ının başlaması üzerine annesi ile Refâhiye’den Sivas’a, oradan Kayseri’ye ve Bursa’ya geldiler.

Bursa Sultânisine, sonra İstanbul Erkek Muallim Mektebine girdi (1920). Bursa’nın işgâli üzerine, Bursa’da oturan annesi ve ağabeyi ile birlikte Ankara’ya göç ettiler. Ankara’da yeni kurulmuş olan Anadolu Ajans’ında görev aldı. 1923’te İstanbul’a gelerek, Erkek Muallim Mektebinin sınavlarına girdi ve diplomasını aldı. 1933’te İstihbârât ve Neşriyât Müdürü oldu. Bu vazifedeyken Anadolu Ajansının temsilcisi olarak Paris’e gitti. Beş sene orada kaldı. Siyâsî Bilimlerde okuyarak diploma aldı. 1938 senesinde yurda döndü ve Rize milletvekili seçildi. 1946 seçimlerinde Erzurum milletvekili oldu. TDK Terim Kolu başkanı olarak çalıştı. 6 Mart 1948’de Ankara’da öldü.

Edebi Kişiliği
Milli Edebiyat akımı şairlerinden olan Kamu, şiire çocuk yaşta başladı. İlk şiirlerini aruz vezniyle yazdı. Yirmi yaşlarında aruzu terk etti. Bundan sonra tüm şiirlerini hece vezniyle yazdı. Asıl ününü Milli Mücâdele yıllarında yaşadığı günleri ile kavuştu. Bu şiirlerinde daha çok gurbet, hicret, hasret, tabiat, zafer ve memleket konularını işledi.

Şiirleri, Türkün Duâsı, İzmir Yollarında, İstiklal Ordusu Şehitlerine, Zafer, Dumlupınar Yolunda vs. gibi çeşitli dergilerde yayınlandı: Yazdığı şiirler mütâreke ve Millî Mücâdele yıllarındaki acı hâtıraları yansıtır.

Dili sâde ve akıcı olan Kamu, hecenin en çok 3+4, 4+3, 6+5, 7+7 ölçülerini kullanmıştır. Bâzı şiirleri üçer mısradır. Şiirlerini Genç Yolcular, Dergah, Türk Yurdu, Hayat, Varlık, Oluş, Fikirler ve Ülkü adlı dergilerde yayınlamıştır. Tam kâfiyeyi seçmiştir. Eserlerini sağlığında toplayıp neşretmemiştir. Vefâtından sonra Rifat Necdet Evrimer tarafından “Kemalettin Kamu, Hayatı ve Şahsiyet”i adlı kitapta biraraya getirildi (1949).