Apendiküler İskelet Kemikleri Nedir, Kaç Kemikten Oluşur

Apendiküler iskelet kemikleri, 126 kemikten oluşmaktadır.

  • Üst Ekstremite Kemikleri
  • Alt Ekstremite Kemikleri