Koçaklama Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Koçaklama

edebiyat-sozlugu/edebiyat_1_” 109″ 67″ Halk şiirinde coşkulu ve yiğitçe bir söyleyişle kahramanları öven, savaş ve döğüşleri anlatan, kahramanlık duygularını canlandıran şiir biçimi.