Andre Antoine Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

ANTOINE, Andre (1858-1943)

Fransız tiyatro yönetmeni. Naturalist tiyatro anlayışım Avrupa’da yerleştirmeye çalışmıştır.

Limoges’de doğdu. 9 yaşında babasını yitirince ailesiyle birlikte Paris’e geldi. 1876’da Paris Konservatuvarı sınavlarına kabul edilmeyince,Havagazı İdaresi’nde memur oldu. Bu arada çeşitli tiyatrolarda figüranlık yapmaya başladı. Tiyatro alanında kendi kendisini yetiştiren Antoine, geleneksel Fransız komedyasını eski ve köhnemiş buluyor, yeni bir tiyatro anlayışı oluşturmayı düşünüyordu. Bu amaçla, 1887’de amatör bir topluluk olan Theâtre Libre’i kurdu. 1891’de, yeni bir binaya taşman topluluğun yöneticiliğinden ayrıldı. Topluluktaki bazı sanatçılarla birlikte turnelere çıktı. 1894’te İstanbul’a da geldi.

Antoine, 1897’de Menus-Plaisirs’deki eski tiyatrosunun başına geçti ve bu tiyatroya Theâtre Antoine adını verdi. Natüralist (Doğalcı) Fransız yazarlarının yanı sıra, dünya tiyatrosunun Ibsen, Hauptmann, Strindberg gibi belli başlı yazarlarının oyunlarını da sergileyerek büyük yankılar uyandırdı. 1906’da Paris’ teki Odeon Tiyatrosu’nun başına getirildi. Gerçeğe uygunluk ilkesini tam anlamıyla uygulayabilmek için çoğunlukla büyük yapımlara girişti. Bu masraflı çalışmalar 1913’te Odeon Tiyatrosu’nun iflas etmesiyle sonuçlandı. 1914’te İstanbul Belediye Başkanı Cemil Paşa’mn (Topuzlu) çağrısıyla, bir konservatu-var kurmak üzere yeniden Türkiye’ye geldi. Tiyatro ve Musiki bölümlerinden oluşan Darülbedayi-i Os-mani’yı (bugünkü Şehir Tiyatroları) kurdu ve yöneticiliğini üstlendi. Kısa sürede yetkin bir eğitim programı hazırladı. Bölüm öğretmenleri ve edebi heyet belirlendi, sınavla okula yetenekli öğrenciler alındı. Tam eğitime geçileceği sırada I. Dünya Savaşı başladı ve Antoine Fransa’ya dönmek zorunda kaldı. Bundan sonra, Almanya’da Freie Bühne, İngiltere’de Inde-pendent Theâtre, Fransa’da Vieux-Colombier gibi tiyatroların kuruluş çalışmalarına katıldı. 1914’ten sonra ağırlıkla tiyatro eleştirileri yazdı. Film yönetmenliği de yaptı. Tiyatro yaşamı ve deneyimleri ile ilgili anılarım çeşitli kitaplarda topladı. 8 Ekim 1943’te Le Pouliguen’de öldü.