anatomi

22

Anatomi calıların iç yapısını ,dokularını ve organlarını makroskobik ve mikroskobik boyutlarda inceleyen biyolojinin alt bilim dalıdır.