biogeography

22

Tüm bitki ve hayvan türlerinin dünya üzerindeki dağılımlarını inceleyen biyolojinin alt bilim dalıdır.