Ana Sayfa Tarih Tarihi Eserler Ana Tanrıça Heykelciği (Tarihi Eserler)

Ana Tanrıça Heykelciği (Tarihi Eserler)

0

Ana Tanrıça Heykelciği

Tarihi-eserler-3/ana_tanrica_heykeli Pişmiş toprak, M.Ö. VI. binyılın ilk yarısı, yüksekliği 20 cm., Çatalhöyük. (Anadolu Medeniyetleri Müzesi)

Konya’nın 52 km. güneydoğusundadır (Yaklaşık M.Ö.6500-5500). Günümüze iyi durumda gelmiş Neolitik yerleşmelerden biridir. Bitişik plânlıdır. Taş temel yoktur. Çoğunlukla dört beş kerpiç ev bir grup teşkil etmiş, bunların arasına bir tapınak odası yapılmıştır Ev girişleri çatıdandır.

Ele geçen toprak kaplar çoğunlukla siyah ve kırmızı renk tonlarındadır. Oval biçimlerde yapılan bu seramikler, Neolitik dönemin sonlarında geometrik motiflerle bezenmeye başlanmıştır.

Çakmak taşı ve obsidiyenden yapılmış silâh uçları, obsidiyen aynalar, taş ve kilden baskı kalıpları, kemik ev araçları diğer buluntular arasındadır.

Kil ve taştan yapılmış 20-30 cm. büyüklüğündeki tanrıça heykelleri ile duvarlara yapılmış resimler, sanat tarihi açısından özel bir öneme sahiptir.