Alexander Pope Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

POPE, Alexander (1688-1744)

İngiliz, şair. 18. yy İngiliz edebiyatında yergi türünün en başarılı uygulayıcılarından sayılır.

21 Mayıs 1688’de Londra’da doğdu, 30 Mayıs 1744’te Twickenham’de öldü. Zengin bir kumaş tüccarının oğluydu. Katolik bir aileden geliyordu. Aldığı din eğitimi dışında, kendi kendisini yetiştirdi. Latince, Eski Yunanca, Fransızca ve İtalyanca öğrendi. Çocukluğunda geçirdiği bir hastalık yüzünden çelimsiz ve zayıf bünyeliydi. Genç yaşta yazmaya başladı. William Wycherley (1640-1716), William Walsh (1663-1708) gibi dönemin tanınan yazarlarıyla yakınlık kurdu. 1711’de yayımlanan An Essay on Criticism (“Eleştiri Üzerine Bir Deneme”) adlı uzun şiiriyle genç yaşta edebiyat çevrelerinde tanındı. Dönemin kültür ve düşün yaşamında önemli bir rol oynayan The Spectator gazetesinin yazarlarından J. Addison ile Richard Steele’in (1672-1729) dostluğunu kazandı. Bazı yapıtları bu gazetede yayımlandı. 1715’ten başlayarak on yıl süreyle Homeros’un tlya-da ve Odysseia’sının çevirileri üzerinde çalıştı.

Homeros çevirileri ve 1725’te yayımlanan The Works of Shakespeare (“Shakespeare’in Yapıtları”) adlı derlemesi, Pope’un birçok eleştirmen tarafından hedef alınmasına neden oldu. Pope o yıllarda iktidardaki Whig’lere karşı, muhafazakâr görüşleri temsil eden Tory’leri destekliyordu. Bu nedenle, Whig’leri destekleyen Addison ve Steele ile bağları kopmuş, J. Swift ve J. Gay gibi yazarlara yakınlaşmıştı. Addison’ ın başka bir çevirmene Ilyada çevirttirmesi, aradaki çatışmayı artırmıştı. Pope’un 1728’de yayımladığı The Dunciad adlı yergisi, bu çatışmaların sonucunda, eleştirmenlere bir cevap niteliğinde yazdığı bir yapıttır.