Alexander Gerschenkron Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

9

GERSCHENKRON, Alexander (1904-1978)

ABD’li iktisatçı. Gelişme kuramına katkılar yapmıştır.

11    Ocak 1904’te Rusya’da Odesa’da doğdu, 1978’de öldü. 1917 Devrimi’nden sonra ailesi ile Viyana’ya göç etti. 1928’de Viyana Universitesi’nde iktisat doktoru derecesi aldı. 1938’de Hitler’in Viyana’yı işgali üzerine ABD’ye kaçtı. 1944’e değin Califomia Universitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1944’te Washington’da, Merkez Bankası işlevi gören Federal Reserve’ün yönetim kurulunda araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 1946’da aynı kuruluşun dış ülkeler bölümü başkanı oldu. 1948’den başlayarak Harvard Üniversitesi’nde Avrupa iktisat tarihi ve Sovyet iktisadı dersleri verdi ve Rus Araştırma Merkezi iktisat bölümü başkanlığına getirildi. 1974’te emekli oldu.

1951’de yayımlanan A Dollar Index of Soviet Machinery Öutput 1927/28 to 1937 (“1927/28’den 1937’ye değin Sovyet Makine Üretiminin Dolara Göre İndeksi”) adlı çalışmasında 1927/28-1937 dönemindeki Sovyet makine üretimini Paasche indeksiyle değerlendirdi. 1939 yılı fiyatlarının dolar karşılıklarıyla ağırlıklandırılmış üretim indeksini, Laspeyres yöntemiyle ve 1925/26 yılı fiyatlarına göre ağırlıklan-dınlmış Sovyet resmi istatistikleriyle karşılaştıran Gerschenkron iki indeksin farklı büyüme hadlerine yol açtığını ve Paasche indeksinin daha anlamlı sonuçlar verdiğini gördü. Benzer bir çalışmayı 1899-1939 dönemi için ABD makine sanayiine de uyguladı ve indeksleme yöntemi değişiminin büyüme haddinde önemli farklılıklara yol açtığını saptadı.