Alaeddin Yavaşça Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

YAVAŞÇA, Alaeddin (1927)

Türk, okuyucu, koro şefi, besteci. Günümüzün en başarılı Türk müziği ses sanatçılanndandır.

1 Mart 1927’de Kilis’te doğdu. 1951’de İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Jinekoloji ihtisası gördükten sonra 1955’te kadın hastalıkları uzmanı oldu. Müziğe ortaokulda keman dersi alarak başladı. Fakültedeki öğrencilik yıllarında üniversite korosunun çalışmalarına katılarak topluluğun solisti oldu. Okuyuculuk çalışmalarının yanı sıra, kanunî Artaki Candan ile Fikret Kutluğ’dan kanun dersleri aldı. 1950’de sınavla İstanbul Radyosu’na girdi; bundan sonra Zeki Arif Ataergin, H.S. Arel, S. Kaynak, Mesut Cemil ve Fehmi Tokay’dan yararlandı. Özel solo konserler verdi, plaklar doldurdu. Uzun yıllardan beri radyoda koro yönetmektedir. Aynı zamanda, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarinın öğretim görevlilerinden-dir.

Yavaşça özellikle klasik eserleri başarıyla yorumlayan, çok iyi bir okuyucudur. Geçen yüzyılın ünlü hanendesi Hacı Kirâmî Efendi’nin (1840-1909) okuyuş tavrını zamanımıza ulaştıran, besteci ve hanende Zeki Arif Ataergin’den (1896-1964) öğrendikleri ile,: Türk müziğine yeni bir üslup getiren M.N. Selçuk’un sanatını değerlendirerek, kendine özgü bir okuyuculuk örneği ortaya koymuştur. Repertuarı çok geniştir. Birçok yapıtı radyoda ilk kez okuduğu gibi, yönettiği Klasik Erkekler Korosu’na da daha önce hiç okunmamış çeşitli yapıtları icra ettirmiştir. Bir koro şefi olarak, Türk müziğinin geçmişteki tarihsel icra biçimine yaklaşılabilmesi için, Batı müziği nüans ve süslemelerine başvurmayan, ritim sazlarına da önem veren bir icra tarzından yana olmuştur. Besteci olarak peşrev, saz semaisi ve şarkı formlarında yapıtları vardır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi