Sören Kierkegaard Kimdir, Hayatı, Kitapları, Felsefesi, Hakkında Bilgi

KIERKEGAARD, Sören (1813-1855) Danimarkalı tanrıbilimci ve filozof. Varoluşçuluk öğretisinin öncüsüdür. Gerçeği bilincin yarattığı görüşünü savunmuştur.

5 Mayıs 1813’te Kopenhag’da doğdu, 11 Kasım 1855’te orada öldü. Eîıristiyan inançlarına dayalı bir öğrenim gördü. Düzenli, okulun eğitim ve öğretim ilkelerine bağlı bir öğrenci olamadı. Bir süre Berlin’de Schelling’in derslerini izledi. Begriff der Ironie (“Alay Kavramı”) adlı çalışmasıyla 1841’de doktor sanını kazandı. Yaşama karşı ilgisiz, çevresiyle anlaşamayan, inanç bakımından bunalımlar geçiren Kierkegaard’ın bu özelliğini, soyaçekimle babasından kazandığını ileri sürenler de vardır. Babasının melankoliye, alaycılığa yatkın eğilimlerinin onda görülmesi, düşüncelerini yönlendiren etkenler arasında sayılır. Çok kısa süren bir nişanlılık dönemi de yaratılışındaki uyumsuzluğun sonucu sayılır.

Kierkegaard, önceleri, Schelling ve eleştirdiği Hegel’in etkisinde kalmış, özellikle Hegel’in diyalektik yöntemini incelemiş, sonra bütün çalışmalarını Hıristiyan anlayışından kaynaklanan tanrıbilim sorunları üzerinde yoğunlaştırmıştır. Ona göre, Hıristiyanlık özgünlüğünü yitirmiş, gerçeğinden uzaklaşmıştır. İnsanın içine düştüğü bunalım ve çelişkilerin kaynağı da, dinin bu özden yoksunluğudur. İnsan, yaşadığı evrende, sıkıntı çekmekte, yazgısından yakınmakta, yalnız kalmaktadır. Bu üç olumsuz durum onda bir korku, bir kaygı yaratmıştır. Bu üç duruma, Tanrı, insan, zaman ve sonsuzluk kavramlarının kesin bir çözüme götürülemeyişinden kaynaklanan sorunlar da eklenince, gerginlik çoğalır, kişiyi bunalıma iten baskı artar. Kierkegaard’m felsefesinin odağını yalnızlık, sıkıntı ve yazgı gibi üç kavram oluşturur.