Filozoflar

Adolf Hitler Sözleri (Anlamlı Özlü Sözler)

Diktatör bisiklete binen adama benzer, durursa devrilir.

Türkiye’ye girersek zafer için bütün Türkleri öldürmemiz gerekir.
(1941 – Alman orduları Türk sınırına dayandığı sırada)

Gün gelecek, öldürmediğim her yahudi için bana küfredeceksiniz!

Hayat güçsüzlüğü affetmez.

Zayıfa acımak doğaya ihanettir.

Yaşama hakkın mücadele gücün kadardır.

Düşünce özgürlüğü tüm kötülüklerin anasıdır.

Şeref ve namustan yoksun milletler ergeç hürriyet ve bağımsızlıklarını kaybederler.

Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur haklı olsa bile.

Yalan ne kadar büyükse, inananı da o kadar çok olur.

Dünyanın altını üstüne getiren büyük olayların tamamı yazı ile değil sözle meydana getirilmiştir.

Beceri ve yetenek eğitimin bir ürünü değildir. Bu yetenek kişide doğuştan vardır. Yani bu Tanrı’nın bir lütfudur.

Siyasi kuruluşlar birbirleri ile karşılıklı çıkarlarından dolayı göstermelik anlaşırlar. Benim felsefi doktrinim dünyayı tekrar mutlu bir şekilde yaşatacak güce sahiptir. Böyle bir idealde elbetteki geçici anlaşmalara yer yoktur.

filozof-3/hitler Aklın bittiği ve sustuğu yerde son karar şiddete aittir.

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

Seçim yolu ile büyük bir adam bulup çıkarmak, bir iğnenin gözünden deveyi geçirmek kadar zordur.

Eğer bir millet özgür olacaksa;gurura,irade gücüne,meydan okumaya,nefrete,nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar..

Eğer savaş kaybedilmişse halkı da kaybetmenin hiç bir önemi yoktur.

İnsanlığın bir gün büyük mücadelelere neden olacağı kuşkusuzdur. Sonunda varolma içgüdüsü galip çıkacaktır. Budalalık, korkaklık ve kendini beğenmişlikten oluşan insanlık bu içgüdü karşısında eriyip gidecektir.

Kuvvetli, yalnız kalınca daha kuvvetlidir.

Her kim bize karşı ayaklanırsa kendisini ölü kabul etmelidir.

Ben Dünya’ya insanları güçlü yapmak için gelmedim, onların güçsüzlüklerini kullanmak için geldim.