Liberalizm’in Çeşitleri

Liberalizm'in Çeşitleri Liberalizmin çok sayıda çeşidi bulunmaktadır. Her dönemde farklı liberal görüşler ortaya çıkmış ve yeni liberalizm türleri gelişmiştir. Klasik Liberalizm: Asıl özgürlüğün baskılardan vazgeçilmesi olduğunu; bireylerin ekonomik özgürlüklerini kısıtlayan zorlayıcı yöntemlerden kaçınılması gerektiğini savunur. Vatandaşların refahının, devletin en önemli sorumluluğu olduğunu vurgular. ''Negatif özgürlük'' anlayışına sahiptir. Sivil ve politik özgürlük, hukukun üstünlüğü ve temsili demokrasiyi savunur, ekonomik özgürlüğü vurgular. Sosyal Liberalizm: ''Modern liberalizm'' veya...

ALİ ŞERİATÎ’NİN KRONOLOJİK HAYATI

ALİ ŞERİATÎ’NİN KRONOLOJİK HAYATI ALİ ŞERİATİ'NİN DETAYLI HAYATI İÇİN TIKLAYINIZ ALİ ŞERATİNİN ESERLERİ 1933: *Doğumu.   1940: *İbn Yemin İlkokulu’na başlaması.   1946: *Meşhed Firdevsi Lisesine kaydolması.   1948: *İslamî Hakikatler Yayınları Merkezi’ne girişi.   1950: *Meşhed Öğretmen Okulu’na girişi.   1952: *Meşhed Kültür Dairesi’de çalışmaya başlaması. *Hükümet aleyhine sokak gösterilerine katılması ve kısa süreli tutuklu kalması. *Öğretmen okulunu bitirmesi ve Kültür Dairesi’nde öğretmen olarak göreve başlaması. *İslam Öğrencileri Örgütü’nün kurulması.   1953: *Milli Mukavemet Hareketi’ne katılması.   1954: *Edebiyat diploması alması.   1956: *Meşhed Edebiyat Fakültesi’ne girişi. *Cevdet es-Sahhar’dan,...

ALİ ŞERİATİ’NİN ESERLERİ YILLARA GÖRE SIRALI

YILLARA GÖRE DR. ALİ ŞERİATİ’NİN ESERLERİ DETAYLI HAYATI İÇİN TIKLAYINIZ ² 1954 (Hicri Şemsi 1333)   Muhammet Hüseyin Al-i Kaşifu’l-Gıta’nın emperyalizmi mahkum edici içerikli cevabını Ali Şeriati tercüme etti ve aynı isimle 1954 yılında yayınlandı.   ² 1955 (H.Ş. 1334)   Tarih-i Tekamül-i Felsefe “Felsefenin Tarihsel Tekamülü”   Bu eser Şeriati’nin kaleme aldığı ilk eseridir, 1955’de yayınlandı. İçeriği; Müslümanların Kuran’dan uzak kalmaları, doğu felsefesinin batıya olan üstünlüğü,...

Ali Şeriati Hayatı Eserleri Fikirleri

HAYATI Gerçekte, onun asıl sorunu, hayatm kendisi değil; sadece onu nasıl, ne uğruna yaşayacağı sorusu idi. Bu yüzden, daha çocukluğundan itibaren, yalnız hayatını nasıl biçimlendireceğini, nasıl bir anlamla renklendireceğini düşünmekle kalmamış, atalarından devraldığı emanetin yükünü, yoğun bir biçimde hep omuzlarında hissetmiştir. Hep, bu emaneti bir an önce yerine teslim etmek istemiş, -son mektubunda da belirttiği gibi- bir anını bile boşa...

El-Razi Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

RAZİ, Ebubekir Zekeriya (841-926) İranlı filozof ve bilgin. İslam düşüncesinde Doğacılık’ın kurucusudur. İran’ın Rey kentinde doğdu, öldüğü yer bilinmiyor. Önce müzikle ilgilendi, sonra Bağdat’a giderek çağın ünlü bilginlerinden Ali b. Sehl b. Rabban’dan tıp öğrenimi gördü. Bir süre Rey hastahanesi başhekimliğinde bulunduktan sonra Bağdat hastanesi başhekimliğine atandı. Doğu İslam ülkelerinde, birkaç yıl süren, gezilere çıktı, Samani Hükümdarı Mansur b. İshak’m ilgisini...

John Zerzan (21.yy Filozofları)

1943 Doğumlu) ABD'li anarko-primitivist yazar. ABD'deki küreselleşme karşıtı hareketin önde gelen aktivistlerinden biri olan Zerzan, Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ve San Francisco Eyalet Üniversitesi  Tarih Bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında öğrenci hareketi içinde yer alarak Vietnam Savaşı karşıtı eylemlerinden dolayı tutuklanıp bir süre hapis yatan Zerzan, daha sonra akademik çevreleri terk ederek kamyon şoförü ve marangoz olarak San Francisco...

Celestin Bougle Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BOUGLE, Celestin (1870-1940) Fransız sosyolog. Sosyolojide Demografya Okulu’nun ve Toplumsal Biçimler Okulu’nun temsilcilerindendir. S. Brieuc’de doğdu. 20 yaşında Ecole Normale Superieure’den mezun oldu. S. Bricuc’de Montpellier Edebiyat Fakültesi’nde ve 1901’de Sorbonne’da felsefe dersleri verdi. 1935’te Ecole Normale Superieure’ ün müdürü oldu. 25 Ocak 1940’ta öldü. Bougle, 19. yy’ın ikinci yarısında Comte’un sosyoloji anlayışını başta Durkheim olmak üzere, Levy-Bruhl, Hubert, Mauss, Halbwachs, George...

Paul Natorp Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

NATORP, Paul (1854-1924) Alman, filozof ve eğitimci. Yeni-Kantçı Marburg Okulu’nun kurucularındandır. 24  Ocak 1854’te Düsseldorf’ta doğdu, 17 Ağustos 1924’te Marburg’ta öldü. Ortaöğrenimini doğduğu yerde bitirdikten sonra Berlin, Bonn ve Strassburg üniversitelerinde felsefe, pedagoji okudu, doğa bilimleri konusunda çalışmalara yöneldi. 1881’de girdiği Marburg Üniversitesi’nde, önce öğretim üyesi, 1885’te felsefe profesörü olarak görevini sürdürdü. Felsefede, öğrencisi olduğu, Hermann Cohen’in etkisiyle Kant’m görüşlerini benimsedi,...

Periandros Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

PERİANDROS (İÖ 668/664-584) Eski Yunan, bilge. Yedi Bilge’den biridir, alçak gönüllülüğün bir davranış kuralı olarak benimsenmesini öne sürmüştür. İÖ 668 ya da 664’te Korent’te doğdu, aynı kentte öldü. Tiran Kyselos’un oğludur. Babasının 629’da ölümü üzerine yönetimi eline almış, önceleri bilim, sanat ve felsefenin koruyucusu olarak Korent’te yarışmalar, yıllık oyunlar düzenlemiş, ileri bir yaşama düzeyi kurmaya çalışmıştır. Kimi kaynakların bildirdiğine göre, yurttaşlar...

Richard Cantillon Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CANTILLON, Richard (1680-1734) İrlanda asıllı Fransız iktisatçı. İktisat öğretisinde Merkantilist İktisat Okulu’yla Klasik İktisat Okulu arasındaki bağı temsil edenlerden biridir. Doğum tarihi bazı kaynaklarda 1697 olarak belirtilen Cantillon, İrlanda’da doğdu. Paris’e yerleşerek bankerlik yapmaya başladı. Kısa zamanda zengin oldu, Londra’da da bankerlik yaptı. Bir bankacı olan John Law’un denemelerinden yararlandı. 1734’te Londra’da öldü. 1725’te yazdığı Essai sur la nature du commerce...

Ebu Mansur el-Matüridî Kimdir, Hayatı, Düşünceleri

Ebu Mansur el-Matüridî (d. yaklaşık 844, 863 - yaklaşık 944 ), Hanefi mezhebinden olanların itikad (inanç) imamı, ünlü âlim. Kurucusu olduğu kabul edilen mezhep Matüridilik olarak anılır. Ebu Mansur el-Matüridî Semerkand yakınlarındaki Maturidi bucağında doğdu, aynı kentte öldü. Gerçek adı Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud'tur. Doğduğu yerin adından dolayı Maturidi adıyla anılmıştır. Fıkıh, kelam, tefsir, Hadis ve Kur'an eğitimi...

Emil Kraepelin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Kraepelin’in psikiyatriye en önemli katkısı akıl hastalıklarının sınıflandırılmasıdır. 1899’da Campen-dium der Psychiatrie'nm 6. baskısında akıl hastalıklarım, bugün şizofreni olarak adlandırılan dementia praecox (erken bunama) ile manik-depressif psikozu (taşkınlık ve çöküntü dönemlerinin düzgün aralıklarla birbirini izlediği akıl hastalığı) birbirlerinden açık seçik biçimde ayırarak iki temel hastalık grubu olarak tanımladı. Ancak Kraepelin hastalıkların tedavisi konusunda hep kötümser kaldı, tanıya çok önem...

Alfred Fouillee Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Fouillee, bu amaçla düşün-güç (idee-force) terimini ortaya atar. Güç onun düşüncesinde çağdaş fizikten alınmış bir kavram olan anlıksal durumlar için kullanılır. Fouillee’ye göre bu güç, bir edim eğilimidir. Düşünce, kendisini edimde gerçekleştirme gizilgücü taşıyan bir güçtür. Bu yüzden düşünce, edimin nedeni durumundadır. Düşünce anlıksal olgu olduğuna göre, anlıkta fiziksel edimin etkin nedenini oluşturur. Düşün-gücü, bilincin öznel varlığıyla nesnelerin nesnel varlığı...

Bollaşma Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Bollaşma nedir? Bollaşmak işi veya durumu

Sarih Nedir, Ne Demektir, Anlamı,

Sarîh (ar. s.)Lâfızların kullanıldıkları manâ bakımından yapılan taksimi içinde yer alan bir fıkıh usulü terimidir. Kendisinden kasdediien manâ açıkça anlaşılan lâfızlara "sarîh" denmektedir....

Ahmedî Kimdir, Kısaca Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

AHMEDÎ ( ? -1412) Osmanlı Divan şairi. İlk manzum Türkçe İskendername’yi yazmıştır. Yapıtlarında Ahmedî mahlasını kullanan şairin adı eski kaynaklarda değişik biçimlerde geçmektedir. Benimsenmiş adı Taceddin...

Başmüşavir Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "başmüşavir" ne demek?1. Başdanışman

Ayrılmaz Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "ayrılmaz" ne demek?1. Biri olmadan öteki de olmayan, birbirinden kopamayan Ayrılmaz kelimenin ingilizcesi: adj. inseparable, fast,...