Achim von Arnim Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

26

ARNIM, Achim von (1781-1831)

Alman şair, oyun yazarı ve romancı. Heidelberg Romantik Okulu’nun kurucusudur.

Kari Joachim Friedrich Lud.vig von Arnim 26 Ocak 1781’de Berlin’de doğdu. 21 Ocak 1831 ’de Brandenburg’da Wiepersdorf’ta öldü. Tanınmış, soylu ve zengin bir ailenin çocuğuydu. Annesi onu doğururken öldüğü için büyükannesi tarafından büyütüldü. Öğrenimine Joachimstal Gymnasium’da başladı. 1798-1799 arası Halle ve 1800-1801 arasında da Göttingen üniversitelerinde doğa bilimleri ve hukuk okudu. Genç yaşlarda Wolfgang von Goethe ve Clemens Brentano ile tanıştı. Üniversiteyi bitirince büyük bir yolculuğa çıkıp İsviçre, İtalya, Fransa, Ingiltere ve Hollanda’yı gezdi. Dönüşünde okul arkadaşı Brentano ile Heidel-berg’e yerleşti; Arnim ve Brentano şair Josef von Görres’le birlikte Heidelberg Romantik Okulu’nun oluşmasıyla sonuçlanacak çalışmalar yaptılar. Düşüncelerini yaygınlaştırmak için Zeitung für Einsiedler adlı dergiyi yayımlamaya başladılar.

1809’da Berlin’e yerleşen Arnim, 1811’de arkadaşı Brentano’nun kızkardeşi yazar Bettina Brentano ile evlendi. Prusya, felaketle sonuçlanan Rusya seferinden sonra Napolyon’a savaş açınca, gönüllü olarak askere yazıldı ve yüzbaşı rütbesiyle savaşa katıldı. 1813-1814 yıllarında savaşı destekleyen çalışmalarda bulundu, yurtsever bir gazete olan Der Rheinische Merkür’ün yöneticiliğini yaptı. Savaştan sonra ortaya çıkan politik değişikliklerden ötürü hayal kırıklığına uğrayınca, Berlin yakınlarındaki Wiepersdorf’taki malikânesine çekildi ve ölümüne değin orada kaldı. Arnim’in edebiyata ilgisi üniversite yıllarında başladı. 1805-1808 arasında arkadaşı Brentano ile birlikte Alman halk şarkılarını içeren Des Knaben Wunder-horrt adlı derlemeyle uğraştı. Çok başarılı bir çalışma olan bu derlemede, yaşayan halk türkülerinin çoğu toplanmış, kimi dizeler yazarlarca değiştirilse de, özgün halk deyişleri bozulmadan saklanmıştır. Arnim’ in romantik gelenek içinde yazdığı şiirler 1806’dan sonra Prusya ordusunu yücelten ve yurtseverlik duygularını coşturmayı amaçlayan bir anlayışa yöneldi. Berlin’e yerleştikten sonra konularını tarihten alan romanlar ve oyunlar yazmaya başladı. 1809’da yayımladığı Grdfin Dolores adlı eğitsel romanı“yoksulluğa düşmüş genç bayanların eğitimi ve eğlenmeleri için” yazılmıştı. Yarım kalmış romanı Die Kronenuıacher’de genç bir maceracının kral soyundan geldiğini öğrenmesinin yaşamına getirdiği değişiklikler gizemli bir anlatımla aktarılıyordu.

Arnim’in önemi, yazdığı roman ve şiirlerden çok, çalışmalarıyla Alman romantik yazarları üzerinde yarattığı coşku ve heyecandan kaynaklanır. Alman Romantizmi’nin iki büyük merkezinden biri olan Heidelberg grubunu yönlendiren çalışmalarıyla Arnim, geleneksel estetik anlayışını, eski Germen dinini ve yaşayışını canlandırmaya, Volksgeist mitosunu işlemeye çalışan bu hareketi güçlendirmiştir.

•    YAPITLAR : Des Knaben Wunderhorn (C. Brentano ile) 1805-1808 , (“Çocuğun Büyülü Borusu”); Armut, Reichtum, Schuld un d Busse der Grdfin Dolores, 1809, (“Kontes Dolores’in Yoksulluğu, Zenginliği, Günahı ve Tövbesi”); Halle und Jerusalem, 1811.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi