Auguste Comte Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

COMTE, Auguste (1798-1857)

Fransız, felsefeci ve sosyolog. Sosyoloji biliminin kurucusudur.

19 Ocak 1798’de Montpellier’de doğdu, 5 Eylül 1857’de öldü. Babası bir vergi memuruydu. 1814-1816 arasında, devlet hizmetine en seçkin kişileri ayırmak amacıyla kurulan yüksekokulların birinde okudu. Ancak, 1816’da okulu bitirmek üzereyken öncülük ettiği bir öğrenci hareketi nedeniyle okulla ilişkisi kesildi. Okulun programında matematiğe ve fiziğe verilen önemin yetişmesinde büyük bir rolü oldu. Temel bilimlerdeki ilerlemelerin insanlara yeni olanaklar sağlayacağı genel bir sav olarak kabul edilmeye başlanmıştı.

Comte 1817’den sonra Saint-Simon’un özel sekreteri olarak çalışmaya başladı. 1824’te Saint-Simon’dan ayrıldı. 1832-1842 arasında Ecole Poly-technique sınavlarına girecek olanlara hazırlama kursları verdi. Daha sonra da sınav kurulu üyeliğine atandı. Fakat bir görüş ayrılığı nedeniyle bu işi bıraktı.