Abdülhay Celveti Kimdir, Hayatı, Tasavvufi ve Edebi Kişiliği

20

Abdülhay Celvetî (ö. 1117/1705) Tanınmış Celvetî şeyhi, vaiz ve mutasavvıf-şair.