Abdülaziz Mecdi (Totun) Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri

27

Abdülaziz Mecdi (Totun) Efendi (1865-1941) Mutasavvıf, şair, siyaset adamı, Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti müsteşarı.