Aaron Klug Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

21

Kristal yapı çözümlemesinde elektron mikrosko-punun kullanımına öncülük eden Klug, incelenecek malzemenin elektron demetleri, X ya da ışık ışınları aracılığıyla değişik açılardan çekilmiş görüntülerini, üçboyutlu bir imge oluşturacak biçimde birleştirecek yöntemler geliştirdi. Biyoloji ve kimya teknikleriyle zenginleştirdiği bu yöntemleri, ayrı ayrı ya da bileşim halindeki çeşitli nükleik asit ve proteinlerin üçboyutlu yapısının incelenmesine uygulayarak, araştırmalarını özellikle tütünde mozayik hastalığına yol açan virüs üzerinde yoğunlaştırdı. Bu virüste ribonükleik asit ve binlerce yapısal proteinin birleşerek virüs parçacığını nasıl oluşturduğunu ayrıntılı bir biçimde inceleyen, virüs kabuğunun oluşumunu ve kimi bileşiklerin etkisiyle yıkımından sonra nasıl yeniden üretildiğini açığa çıkaran Klug, virüs biyokimyasının anlaşılmasına katkıda bulunduğu gibi, bu çalışmalarıyla kristal-bilimin gelişmesinde de etkili olmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi