Zeki Kocamemi Kimdir, Hayatı, Üslubu, Hakkında Bilgi

62

Zeki KOCAMEMİ Ressam (İstanbul 1901-1959).

1928 yılı, Türk resim sanatında bir dönüm noktasıdır. O yıl toplanan Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği, 1914 dönemi izlenimci ressamların eğilimine karşılık daha yapıcı, daha inşacı bir teknik getiriyor, batı plastik sanatlarıyle daha yakın ilişkiler kurmak istiyordu. Çallı İbrahim Atelyesi’nde yetişmiş Refik Epikman, Ali Çelebi ve Zeki Kocamemi gibi genç sanatçılar eski hocalarına bağlılıklarını sürdürmekle beraber, Paris ve Münih gibi sanat merkezlerinde yürüttükleri çalışmaların sonuçlarını yurda tanıtmak amacmdaydılar.

Zeki Kocamemi, yakın arkadaşı, sanat anlayışını paylaştığı Ali Avni Çelebi ile beraber Münih’te, Hans Hoffman’ın öğrencisi olmuşlardı. Kübizm ile konstrüktivizm (inşacılık) arası bir kişiliği olan bu alman hoca çizgisel düzeni tutuyor, resim sanatını her şeyden önce kitlelerin dengesinde, planların boşluk içinde yerli yerine yerleşmesinde görüyordu. Hoffman’a göre desen, bir geometrik sentezdi, doğal yumuşaklık daha sert, daha kesin bir biçimlendirme yoluyle tabloya aktarılmalıydı.