Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Nelerdir, Belirtileri, Tanısı

25

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeler içeren beş bozukluğu içeren bir tanı grubudur. En çok bilinen YGB (1) otizmdir, diğer YGB’ler (2) Rett sendromu, (3) çocukluğun dezintegratif bozukluğu, (4) Asperger sendromu, ve (5) başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluktur (YGB-BTA).