Yavuz Abadan Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ABADAN, Yavuz (1905-1967)

Türk hukukçu ve siyaset adamı. Kamu hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

18    Nisan !905’te Kırım’da doğdu. Aynı yıl ailesi Eskişehir’e göç etti. Ortaöğrenimine Eskişehir İdadi-si’nde başladı. Bir süre Konya Lisesi’nde okuduktan sonra İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. 193C’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1933 yılında Heidelberg Üniversitesi’ndeki doktora çalışmasını tamamlayarak Türkiye’ye döndü. İstanbul Hukuk Fakültesi’ne doçent ve Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu ilçe örgütüne üye oldu. Parti adına konferanslar verdi. 1940-1942 arasında Eminönü Halkevi başkanlığı yaptı. 1943 yılında Eskişehir milletvekili olarak meclise girdi. 1947 yılında Siyasal Bilgiler Okulu müdürlüğüne getirildi. 1948’de Ankara Hukuk Fakültesi hukuk tarihi profesörü oldu. 1952’de Sivasal Bilgiler Fakültesi dekanlığına seçildi. Bu yıllarda SBF’ve bağlı Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nü kurdu. 1954’te Hukuk felsefesi ve A.mme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri adlı kitapları yayımlandı. Bu tarihten sonra inceleme niteliğinde çok sayıda makale yazdı. 1963’te Milletlerarası Hukuk ve Toplum Felsefesi Derneği’nin başkan vekilliğine, 1965’te Milletlerarası Siyasi İlimler Derneği yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 30 Haziran 1967’de Ankara’da öldü.

•    YAPITLAR (başlıca): Hukuk Felsefesi, 1954; Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, 1954; inkılap Tarihine Giriş, 1960.