Home Nedir ? Ya Hu Nedir, Ne Demektir, Ya Hu Esması, Zikri, Anlamı

Ya Hu Nedir, Ne Demektir, Ya Hu Esması, Zikri, Anlamı

0
69

Yâ-Hû

“Hû” Arabça “O” demektir. Allah’ın adlarından biridir. Bazı sufilerce “İsm-i azam—en büyük isim” olarak nitelendirilir. “Yâ-Hû “Allah’ım Ey Allah” demektir. Allah’ın her yerde hazır ve nâzır olduğuna ikrardır ve bunu anlatır. Ayrıca sufilerce hitab ve cevap olarak da kullanılır. “Yâ-Hû” kelimesi bir şeyin sona erdiğine de işaret sayılır. Şeyh Galib’in

Süzülüp o çeşm-i âhu dedi zevk-i vasla Yâ-Hû
Bu değildi neyleyim bu yolum intizâra düştü

beytinde “Yâ-Hû” bu manâdır.