VI. Haçlı Seferi Tarihi, Savaşları, Sonuçları

Haçlı ordusunun Mısır’daki hezimeti üzerine bu defa yeni Papa III. Honorius, Almanya İmparatoru II. Frederich’i bundan mesul tuttu. Çünkü Alman İmparatoru, Haçlı seferine katılacağına söz verdiği halde ağır davranarak sefere katılmadı. Papa, onun bu hareketini afaroz ile cezalandırmaya kalkışınca, Almanya İmparatoru II. Frederich, çaresiz kalıp büyük bir ordu ile Haçlı seferine çıkmak zorunda kaldı. Ve topladığı ordusu ile deniz yolundan hareket ederek, H. 625 (M. 1228) te Akka’ya geldi. Bu sıralarda Mısır Eyyubîlerinin hükümdarı Melik Kâmil, Suriye’de yönetim kuran kardeşi ile savaş halindeydi. Almanya İmparatoru II. Frederich, bundan faydalanarak Sayda ve Kudüs’ü kuşattı. Haçlı ordusu ile, yıpranmış kuvvetleriyle başa çıkamayacağını anlayan Melik Kâmil, Haçlıların Kudüs’te serbestçe oturabilmeleri ve büyük para karşılığında, H. 626 (M. 1229) yılında II. Frederich ile on yıllık bir anlaşma yaptı.

Bu seferde II. Frederich, Haçlıların Kudüs’te oturmaları iznini alınca, istediği sonucu elde ettiğinden geri döndü.

Haçlı Seferleri Nedir, Nedenleri————————————IV.  Haçlı Seferi
I.    Haçlı Seferi
—————————————————V.   Haçlı Seferi
II.   Haçlı Seferi
—————————————————VII.  Haçlı Seferi
III.  Haçlı Seferi—————————————————
VIII. Haçlı Seferi
Haçlı Seferlerinin Siyasi, Sosyal, Ekonomik Sonuçları