Vena Cava Superior Sendromu Nedir, Belirtileri, Hakkında Bilgi

0
57

Superior vena kava sendromu (SVCS) superior vena kavanın kompresyonu neticesinde ortaya çıkan belirti ve bulguları tanımlar. Superior vena kava sendromuna, trakea basısı da eşlik ederse superior mediastinal sendrom ismini alır.

En sık sebep malign tümörlerdir. Çocuklarda daha sık, ön mediastenden köken alan ve/veya orta mediasten lenf nodlarını infiltre eden Hodgkin dışı lenfoma, Hodgkin lenfoma, lösemi ve germ hücreli tümörler gibi kanserler sıklıkla neden olurken; erişkinlerde sıklıkla akciğer kanserleri sebep olmaktadır. Malign hastalıklar gibi vena kava superior ve dallarını komprese eden çeşitli sebepler, kalbe venöz dönüşe engel olur. Hastaların yatar pozisyonda şikayetleri artar. Semptomlar birkaç gün içerisinde giderek şiddetlenir.

Öksürük, dispne, göğüs ağrısı, ortopne, somnolans, baş ağrısı, görme bozuklukları, senkoplar; yüz, baş-boyun ve üst ekstermitelerde pletora ve siyanoz, göğüs duvarındaki ve diğer kollateral venlerde distansiyon görülen semptom ve belirtilerdendir.

Tıbbi sorumluluk reddi Bu maddede yazılanlar hekim uyarısı ya da önerisi değildir.