Edebiyat Sözlüğü

Varsağı Nedir, Ne Demektir, Nazım Biçimi, Özellikleri, Kısaca

Varsağı

edebiyat-sozlugu/edebiyat_1_” 145″ 90″ Halk Edebiyatıhın koşma nazım türünün özel bir musikî ile söylenen şekli. Güney Anadolu’da yaşayan Varsaklar adlı Türk boyu arasında söylendiği için bu isimle yaygınlaştı. Vezin ve biçim bakımından semaiye benzer. Kafiyelenişi de semai gibi (abab-cccb-dddb) şeklindedir. Ancak beste bakımından ondan ayrılır. Genellikle üç ile beş dörtlükten meydana gelir. İlk kıt’a “Bre!”, “Hey!”, “Bre hey!” gibi seslenme edatları ile başlar.

İlgili Makaleler