V. Haçlı Seferi Tarihi, Olayları, Sonuçları

Kudüs’ün, Selahaddin Eyyubî tarafından H. 583 (M. 1187) te zaptından beri, Kudüs kralları Trablusşam’da ikâmet etmekte idiler. İngiltere Kralı I.Richard (Arslan Yürekli Rişar)’ın zaptettiği Kıbrıs’ta bir Frenk hükümetinin teşkili, Rodos Adası’nda Saint Jean (Sen Jan) şövalyelerinin ikâmeti, Haçlılar için deniz yolları üzerinde büyük bir emniyet ve kolaylık meydana getirdiği için, doğu ile her geçen gün daha çok ilişki oluşmaya başladı. Bundan en çok faydalanan İtalyan gemicileri oldu. İtalyan gemicileri, Kıbrıs ve Rodos adalarına her zaman büyük ve küçük birçok Haçlı gruplarını getirmeye başladılar.

Papa III.Innocent (1161-1216) IV. Haçlı seferenin tesirsizliğini telâfi etmek için, Avrupa’daki tüm  krallara davetler göndererek, onları, yeni bir Haçlı seferine çağırdı. Papa’nın bu davetine, krallardan yalnız Macaristan Kralı II. Andre uydu.

Macaristan Kralı II. Andre, Macaristan, Almanya, İsveç ve Norveç’ten gelen Haçlılarla Dalmaçya kıyılarından hareket ederek, önce Kıbrıs’a uğradı. Buradaki Haçlıların katılımıyla iki yüz bin kişilik bir ordu ile H. 614 (M. 1217) ‘te Akka’ya geldi.

Macaristan Kralı II. Andre. Akka’dan sonra, Filistin’in içlerine doğru ilerleyerek Ürdün’e doğru gitmeye başladı. Bu arada geçtiği İslâm ülkelerindeki şehir ve kasabaları da tahrip etti, Fakat sahilden uzaklaştıkça, erzak sıkıntısı çekilmeye başlandı. Bu durumda çaresiz kalarak tekrar sahile geri döndü. Buradan da, hiçbir iş yapamayacağını anlayarak memleketine dönmek zorunda kaldı.

Macaristan Kralı II. Andre’nin Filistin’e gelişi dolayısıyla kuvvet bulan Kudüs kralı. II.Andre’nin ülkesine dönmesinden sonra elindeki kuvvetlerle Mısır’ı zaptetmek istedi. Bu sıralarda Eyyubî devleti hükümdarı Melik Adil ölmüş ve çocuklarının her biri ülkenin bir tarafında saltanat iddiasındaydılar. Bu hal, Eyyubî devletini hem karışıklığa düşürdü ve hem de zayıflattı. Kudüs kralı, Eyyubîlerin bu durumundan faydalanarak ordusu ile deniz yolundan Mısır’ın Dimyat şehrine gelerek on yedi aylık bir kuşatmadan sonra H. 616 (M. 1219) da şehri zaptetmeyi başardı. Ve şehrin bütün halkını hunharca öldürdü. Sonra, Nil nehrini takip ederek Mansure’ye kadar ilerledi. O sıralarda Mısır Eyyubîlerinin başında bulunan Melik Adil’in oğlu Melik Kâmil, bu Haçlı ordusuna karşı elinden gelen gayreti göstererek Haçlıları fena halde sıkıştırdı. Haçlılar. Melik Kâmil’den aman dilediler. Neticede, Dimyat şehri ile İslâm eserlerini geri vermek şartıyla Haçlılara aman verildi. Böylece Haçlı ordusu, H. 618 (M. 1221) de tekrar Akka şehrine döndü. Bu suretle V. Haçlı seferi de bir sonuç vermeden bitmiş oldu.

Haçlı Seferleri Nedir, Nedenleri————————————IV.  Haçlı Seferi
I.    Haçlı Seferi
—————————————————VI.   Haçlı Seferi
II.   Haçlı Seferi
—————————————————VII.  Haçlı Seferi
III.  Haçlı Seferi—————————————————
VIII. Haçlı Seferi
Haçlı Seferlerinin Siyasi, Sosyal, Ekonomik Sonuçları