Urum Abdalları Ne Demektir, Kimlerdir, Nedir

Urum Abdalları

Rum diyarı veya Rumeli tâbirleri, aslında Osmanlı imparatorluğu’nun için kullanılmıştır. Fakat daha önce, yani Türklerin 11. yy. da Anadolu topraklarına ilk ayak bastıkları günlerde, Anadolu, Bizanslıların, yani doğu Romalıların sınırları dahilinde idi. Bu yüzden Anadolu topraklan, diyâr-ı Rum veya mülk-i Rum adlarıyla anılır oldu. Türkçe’de kelimeler “r” sesi ile başlamadığı için, kelime “urum” şeklinde telâffuz edilmiştir.

13. – 15. yüzyıllarda Anadolu’da Abdalân veya Rum veya Urum Abdalları adı verilen bir derviş zümresi görülmektedir. Bunlar, yalınayak, başı kabak ve toplu bir halde gezip dolaşırlardı. Saçlarını, başlarını, kaş, bıyık ve sakallarını ustura ile traş ettirirlerdi. İnançları Şii-Bâtinî inançlarına uygundu. Bu zümre 17. asra kadar Anadolu’da Bektaşîlik tarafından temsil edilmiştir.