Tin Suresi Meali, Anlamı, Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

0
28

Tîn Suresi

“İncir”demek olan “Tin” Kur’ân-ı Kerim’in 95. suresinin adıdır. Mekke’de nâzil olup 8 âyettir. Müfessirlerin çoğu, sûrenin başında bulunan ve üzerlerine yemin edilen “Tîn”, “Zeytûn” ve “Tûr-i Sinîn”in, geçmiş peygamberlerden bazılarının yetişmiş olduğu coğrafî bölgelerin isimleri olduğunu belirtmişlerdir.

Meâli:

  1. Andolsun Tîn’e ve Zeytûn’a,
  2. Ve Tür-i Sinâ’ya.
  3. Ve bu güvenilir şehre (Mekke’ye) ki,
  4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
  5. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.
  6. Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için tükenmeyen bir mükâfat vardır.
  7. Artık bundan sonra senin dini yalanlaman mümkün mü!
  8. Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?