Thomas Hardy Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

57

HARDY, Thomas (1840-1928)

İngiliz, romancı ve şair. Yitip gitmekte olan bir yaşam biçimini özlemle ve trajik bir duyarlılıkla anlatan yapıtları 19. yy’ın sonlarında İngiliz romanının en önemli örnekleridir.

2 Haziran 1840’ta Dorset bölgesindeki Upper Bockhampton’da doğdu, 11 Ocak 1928’de aynı bölgedeki Dorchester’da öldü. Bir duvarcı ustasının oğluydu. Ortaöğrenimini bitirdikten sonra bir mimarın yanında çalışmaya başladı. 1862-1867 arasında mimarlık eğitimini Londra’da sürdürdü. Daha sonraki yıllarda yazarlığa ağırlık vermekle birlikte mimarlığa olan ilgisi yaşam boyu sürdü. Şiir yazmaya başlaması Londra’da yaşadığı döneme rastlar. 1867-1868 yıllarında yazdığı ilk romanı, yergici yönü yayımcılar tarafından aşırı bulunduğu için yayımlanamadı. Hardy, bu ilk başarısızlığına karşın, daha sonraki yıllarda yayımlanan romanlarıyla adını duyurmayı başardı.

Romancı olarak ününü, “Wessex” adını verdiği Güneybatı İngiltere’de, özellikle de doğup büyüdüğü Dorset bölgesinde geçen ve bu kırsal yörenin insanlarının yaşam biçimlerini yansıtan yerel romanlarına borçludur. Modernleşme sürecindeki İngiltere’nin geçirdiği köklü değişimlere tanık bir yazar olarak yitip gitmekte olan bu dünyayı, yer yer karamsar bir bakış açısıyla işlemiştir. Romanları, olay örgüsü bakımından zayıf olmakla birlikte, şiirsel anlatımlarıyla dikkati çeker. Birey ile onu çevreleyen toplumsal koşullar arasındaki çatışmanın ele almışı açısından ise trajik bir düzeye ulaşır. Bu yapıtlar, Yunan tragedyasının temalarını o dönem İngiltere’sine, özellikle de kırsal insanların çatışmalarına uyarlama çabaları olarak da değerlendirilmiştir.

Son romanı Jude the Obscure (Asi Kalpler), konusunu ve kahramanını kent çevresinden almasıyla Hardy’nin öteki romanlarından ayrılır. Hardy bireyin trajik konumunu, bu kez de modern dünyanın çatışmaları içinde ve işçi kökenli bir kahramanın öyküsü çevresinde ele almıştır. Gerek bu yapıtta, gerekse Tess of the d’Urbervilles adlı romanında, evlilik olayını ele alışı, evlilik dışı ilişkileri anlayışla ve acıma duygularıyla yansıtması yüzünden Victoria dönemi (1837-1901) İngilteresi’nin değer yargılarına ters düşmüştür. Aldığı tepkiler nedeniyle AsiKalpler’ in yayımlandığı 1896 tarihinden sonra roman yazmamış, daha sonraki yıllarda şiirle uğraşmıştır. İnsanlığın durumunu acıma ile gülmece duygularını birleştiren bir biçimde ele alan şiirlerinde, halk danslarının ritimlerinin, kırsal baladların ve halk şarkılarının etkileri görülür.

Hardy, birçok yapıtının sinemaya uyarlanmasının da etkisiyle, günümüzde Victoria dönemi İngiliz edebiyatının en çok okunan yazarları arasına girmiştir. 19. yy’ın sonlarında İngiliz romanının en önemli ürünleri olarak nitelendirilen yapıtları, modern İngiliz romanına geçiş sürecini yansıtmaları açısından da önemlidir.

•    YAPITLAR (başlıca) Roman: A Pair of Blue Eyes, 1873,(“Bir Çift Mavi Göz”); Far From the Madding Crowd, 1874, (Çılgın Kalabalıktan Uzak); The Return of the Native, 1878, (“Sılaya Dönüş”); The Trumpet-Major, 1880; Two on a Tower, 1882, (“Kulede İki Kişi”); The Mayor of Casterbridge, 1886, (“Casterbridge Belediye Başkanı”); Tess of the d’Urbervilles, 1891; Jude the Obscure, 1896, (Asi Kalpler). Öykü: Wessex Tales, 1888, (“Wessex Masalları”); Life’s Little Ironies, 1894, (“Yaşamın Küçük Cilveleri”). Şiir: Wessex Poems and Other Verses, 1898, (“Wessex Şiirleri ve Başka Şiirler”); Poems of the Past and the Present, 1902, (“Dünden Bugünden Şiirler”); Winter Words, 1928, (“Kış Sözcükleri”). Manzum Oyun: The Dynasts: A Drama in Three Parts, 1910, (“Hükümdarlar: Üç Bölümlük Bir Oyun”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi