Tevriye Nedir Ne Demektir, Sanatı, Örnekleri,

Tevriye. Uzak ve yakın olmak üzere iki ayrı manâsı olan bir kelimeyi, okuyucuya önce yakın manâsını hatırlatacak şekilde ve uzak manâsını yakın manâsının ardına gizleyerek kullanma süretiyle yapılan edebî sanat.

Tevriye Arab edebiyatında olduğu kadar Türk ve İran edebiyatlarında da beğenilerek kullanılmıştır.

İki türlü tevriye vardır:
1.Mücerred tevriye: Kelimenin yakın manâsını belirtecek hiç bir ifadenin bulunmaması şeklindeki tevriye.
2.Murahhas tevriye: Sözün yakın manâsryla uygun düşecek bir işaret ihtiva eden tevriye.