Terry Eagleton Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

Eagleton’ın 1981’de yayımlanan Walter Benjamin or Tomards a Revolutionary Criticism (“Walter Benjamin ya da Devrimci Bir Eleştiriye Doğru”) adlı kitabının ilk bölümü, Alman düşünür ve eleştirmen Walter Benjamin üzerine bir incelemedir, ikinci bölümünde ise Eagleton kendi kuramsal yaklaşımım geliştirir. Hareket noktası yaptığı düşünür ve yazarlar arasında Benjamin’in yanı sıra, Marxizm ile Rus Biçimciliği’ni birleştirmeye çalışan Mikhail Bakhtin ile Yapısalcılık sonrası Fransız düşüncesinde önemli bir yeri olan Jacques Derrida vardır.

• YAPITLAR (başlıca): Shakespeare and Society, 1967, (“Shakespeare ve Toplum”); Exiles and Emigres, 1970, (“Sürgünler ve Mülteciler”) Myths of Power: A Marxist Study of the Brontes, 1975, (“İktidar Mitleri: Bronte Kardeşler Üzerine Marxist Bir İnceleme”); Criticism and Ideology, 1976, (“Eleştiri ve İdeoloji”); Marxism and Literary Criticism, 1976, (Edebiyat Eleştirisi Üzerine); Walter Benjamin or Towards a Revolutionary Criticism, 1981, (“Walter Benjamin ya da Devrimci Bir Eleştiriye Doğru”); The Rape of Cİarissa, 1982; Literary Theory, 1983, (“Edebiyat Kuramı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi