Tenzil Nedir, Tenzil Etmek Ne Demektir, Tenzil Anlamı

Tenzîl (ar.i.)

Bir şeyin bir miktarını çıkarmak, indirmek, indirilmek. Aşağı indirmek. Tedricen, peyder pey indirmek. Bu manâsıyla Kur’ân-ı Kerîm’in vahiy yoluyla son peygamber Hz. Muhammed’e indirilmesini verir. Kur’ân-ı Kerîm’de yine Kur’ân için “O âlemlerin Rabbinden bir tenzildir; (K.26/192) “Şüphesiz ki Kitab (Kur’ân-ı Kerîm âlemlerin Rabbi’nden bir tenzildir” (K.36/2). Daha bir çok âyetlerde tenzîl bu anlamda da kullanılmıştır.