Tekvir Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

0
38

Tekvîr Sûresi

Dürme, bükme manâsına gelen “Tekvîr”, Kur’ân-ı Kerım’in 81. suresinin adıdır. Birinci âyetinde, kıyametin kopması sırasında güneşin dürüleceğinden bahsettiği için bu adı almıştır. Mekke’de nâzil olup 29 ayettir.

Tekvîr Sûresi, kıyametin vukuu sırasında kâinatta ve varlıklarda meydana gelecek olan fevkalâde değişiklikleri son derece edebî ve ihtişamlı bir üslubla ifade ettikten sonra, artık o zaman herkesin dünyada neler yapmış olduğunu anlayacağını belirtir. Daha sonra surede bazı varlık ve olaylar üzerine yemin edilerek Kur’ân’ın, “şerefli bir elçi” (Cebrâil)nin getirdiği Hak sözü, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in de Hak Peygamber olduğu bildirilir. Sure, Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın irâdesinin mutlak olduğunu belirten âyetlerle sona erer.