Tecessüs Nedir, Tecessüs Etmek Ne Demektir, Anlamı, Ayeti

(ar.i.)

Bir işin, iç yüzünü araştırmak, araştırıp öğrenme merakı, bir konuda gizli yoldan bilgi edinme çabası, bir insanın bilinmesini istemediği bir durumunu, bir kusurunu araştırıp öğrenme arzusu.

Kur’ân-ı Kerîm’de bu son manâsıyla tecessüs yasaklanmış “Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah’tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir.(K.49/12),”  hadîslerde de sık sık, müslümanların gizli ve öğrenilmesi istenmeyen kusurlarını araştırmanın ahlâkî ve İslâmî bir davranış olmayacağı hatırlatılmış ve bu tutumda olanlar kınanmıştır.