Tecerrüd Ne Demektir, Tecerrüd Nedir, Anlamı

0
50

Tecerrüd (ar.i.)

Çıplak olma, soyunma her şeyden uzak kalma manâlarına gelir. Tasavvufta ise, sâlikin, gönül dünyasını, dikkat ve irâdesini Allah’ı unutturan duygu ve alâkalardan temizleyerek, her an ve her zaman canlı bir Allah şuuruna sahip olmasıdır. İçimiz ve dışımızı Allah’tan gâfil bırakan şeylerden koparıp yalnız onunla beraber olmak demektir. Her şeyden uzak yalnız Allah’a yakın olma hali…