Nedir ?

Tebareke Nedir, Ne Demektir, Tebarekenin Anlamı

Tebâreke

Arabça “brk” kökünden bir fiil olup, mübarek oldu, mukaddes ve münezzeh oldu, yüceldi manâlarına gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de, hepsi de Allah’ı ve O’nun ismini ululayıp takdîs etmek için olmak üzere 9 âyette geçer.

Kur’ân-ı Kerîm’in 67. sûresi olan Mülk Suresi, “Tebâreke” kelimesi ile başladığı için “Tebâreke Sûresi”, bu sûre ile başlayan 29. cüz de “Tebâreke cüzü” diye şöhret bulmuştur.