Nedir ?

Taif Şehri, Nerededir, Neresidir, Kısaca Tarihi, Taif Ne Demektir

Taif

Arab Yarımadası’nın Hicaz bölgesinde bir şehir, Mekke’nin 120 km. güneyinde yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1650 metredir. Sakîf kabilesinin yurdu olan Taif, İslâm öncesi devirden günümüze kadar özellikle zenginlerin ve asalet sınıfının sayfiye merkezi olmakla meşhurdur. Bağları ve bahçeleriyle Hicaz’ın münbit bir sahasını teşkil eder. Hz. Peygamber H.8. yılda (M.630) Mekke’nin fethinden sonra Huneyn gazvesinden dönerken Taif i bir süre muhasara etmiş, bilâhare kuşatmayı kaldırmıştır. Taifliler ertesi yıl bir heyet göndererek kendi istekleriyle İslâmiyet’i kabul ettiler. Bütün Hicaz bölgesi gibi Taif de 1517’den 1916’ya kadar Osmanlı idaresindeydi, ancak Mekke şerifi Hüseyin b. Ali’nin isyanı ve 1918 yılında Hicaz melikliğinin kurulmasıyla Osmanlı Devleti’nden kopmuştur. Şehir halen Suudi Arabistan krallığının idaresindedir.

İlgili Makaleler