Etiket: Görecilik Nedir

Rölativizm Nedir, Görecilik Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Rölativizm Nedir, Görecilik Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi Görecilik ya da rölativizm, felsefe tarihinde sürekli gündemde yer almış olan bir yönelim biçimidir. Felsefenin alt bölümlerinden epistemoloji ve etik alanlarında göreceli yaklaşımlar özellikle etkili olmuştur. Bilgi anlayışında mutlak ve nesnel gerçek anlayışından ayrılır, bilginin kesinliğinden ve genel geçerliliğinden şüphe eder. Bütün bilgilerin göreli olduğu önermesi bu akımın başlıca argümanıdır. Etikte ise görecilik...

Ebû Osman el-Hîrî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ebû Osman el-Hîrî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 298 / 910) Ebû Osman Saîd b. İsmâîl el-Hîrî fütüvvet ve melamet...

Lirik Yazı Nedir Ne Demektir Tanımı

Lirik yazılar, fikirden ziyade duyguya hitabeden ve estetik heyecan uyandıran yazılardır. Lirik bir yazıyı okurken duygularımız ayakta durur.Lirik eserlerde bir içlilik, coşkunluk ve feryat...

Karl Ambros Bernard Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Karl Ambros Bernard, (1808-1844) İstanbul'da ilk tıp mektebini kuran Avusturyalı hekim. Kurduğu müessesede, kaleme aldığı kitaplarda ve mezar taşının üzerinde Fransız dili kullanıldığından adı Charles...

AİLE SOSYOLOJİSİNDE FARKLI KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE NEDENLERİ

  Bilimsel yazılarda birçok kavram günlük kullanımlarından farklı yönler taşır. Bu farklılıklara yol açan faktörlerin başında  onlara  felsefi  bazı  anlamlar  yüklenmesi gelir. Örneğin felsefenin temel...

Boya kalemi Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Boya kalemi nedir? Resim yapmak için kullanılan değişik renkli kalem