Sühreverdiyye Tarikatı, Kurucusu

0
47

Sühreverdiyye

Abdülkadir Sühreverdî (ölm.1168) ve Şihâbüddin Ebû Hafs Ömer Sühreverdî (öl. 1234) tarafından kurulan Kadiriyye tarikatı kollarından birinin adı. Daha çok Bağdat, Afganistan ve Hindistan bölgelerinde yayılmıştır. Celâliyye, Cemâliyye, Halvetiyye, Ruşeniyye, Safevivye ve Zeynîyye adlarını taşıyan altı kolu vardır (bk.Sühreverdî) .