Sırat-Sırat Köprüsü Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
36

Sırat (ar. i.)

Arabça, yol, cadde manâlarına gelir. İslâm akaidinde âhiret hayatı ile ilgili rivâyetlerde geçen sırat Cehennem üzerinde kurulu pek dar bir köprü, sırat köprüsü, olarak ifade edilmektedir. Hesap görülüp hüküm verildikten sonra, insanlar bu köprü üzerinden geçecekler, günâhkârlar başarıyla geçemeyip Cehennem’e düşeceklerdir. Âhiret ile ilgili bütün konularda olduğu gibi sırat konusu da manâ ve mahiyetini anlayamadığımız ve gerçek manâ ve mahiyetinin ancak Allah tarafından bilinebileceği bir müteşâbihtir. Bu yüzden Ehl-i Sünnet âlimleri bu konuda yoruma girmekten kaçınmışlardır.